Tổ Tiếng anh

 • Phạm Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0961134606
  • Email:
   dt.thuypham@gmail.com
 • Nguyễn Trang Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, UV BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0983233364
  • Email:
   nguyentrangbichthuy87@gmail.com
 • Lương Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tiếng anh
  • Điện thoại:
   01648480019
  • Email:
   sonhieu0408@gmail.com
 • Trần Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tiếng anh
  • Điện thoại:
   01635060230
  • Email:
   nhungnhungtran@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tiếng anh
  • Điện thoại:
   01687122321
  • Email:
   haiduong9887@yahoo.com
 • Lê Thị Thanh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0903519581
  • Email:
   lethithanhdieu112@yahoo.com.vn