Đoàn Thanh niên

 • Phạm Hữu Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT ĐTN, BT CĐ GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP TDTT
  • Điện thoại:
   0968045068
  • Email:
   hieuthd85@gmail.com
 • Nay Ayôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư ĐTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Toán
  • Điện thoại:
   0975173525
  • Email:
   nayayon0412@gmail.com
 • Phan Trần Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư ĐTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0989274027
  • Email:
   tranthethd@gmail.com