Chi bộ Đảng

 • Chu Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0905339699
  • Email:
   quankhongquan@gmail.com
 • Ngô Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Hóa học
  • Điện thoại:
   0905324991
  • Email:
   mygreenriver@gmail.com
 • Nguyễn Văn Xuất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Toán
  • Điện thoại:
   0987828340
  • Email:
   nguyenvanxuat.thd@gmail.com