BCH Công Đoàn

 • Chu Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0905339699
  • Email:
   quankhongquan@gmail.com
 • Kiều Nguyễn Thành Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   0985949367
  • Email:
   nhanmai07@gmail.com
 • Nguyễn Trang Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, UV BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0983233364
  • Email:
   nguyentrangbichthuy87@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT
  • Điện thoại:
   0963132674
  • Email:
   Van9791@gmail.com