1) Quá trình thành lập: Trường THPT Trần Hưng Đạo được thành lập theo quyết định số: 62/2000/QĐ-UB ngày 16 tháng 8 năm 2000 của UBND tỉnh Gia Lai. Đến ngày 26 tháng 5 năm 2003 theo quyết định 57/2003/QĐ–UB về việc chia tách trường thành hai trường: Trường THCS Chu Văn An và Trường THPT Trần Hưng Đạo.

2) Thông tin về đội ngũ CBQL, GV, NV:  Năm học 2017-2018 toàn trường có 69 CB, GV, NV trong đó: Cán bộ quản lý: 03 người, giáo viên: 58 người, nhân viên: 08 người.

          - Trình độ đào tạo: Thạc sỹ: 04, Đại học: 59, Trung cấp: 03, Lao động phổ thông: 03.

          - Được phân thành 07 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng, 01 chi bộ trực thuộc với 21 đảng viên .

          - Tổ  chức công đoàn: 01, gồm :  69  đoàn viên