Triển khai thực hiện kết luận của Đ/c Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND Tỉnh-Trưởng Ban ATGT Tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 06 tháng đầu năm 2017
Văn bản liên quan