Gia Lai: Triển khai Tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường

(G