Thông tin chi tiết:
Triệu Thị Biển
Tổ trưởng Triệu Thị Biển
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp Văn thư
Điện thoại 0905941679
Email bientrieuthd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách