Thông tin chi tiết:
Trần Đoàn Khánh
Bảo vệ Trần Đoàn Khánh
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị LĐPT
Điện thoại 01693891287
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách