Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trọng Sự
Nhân viên Thư viện Nguyễn Trọng Sự
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Điện thoại 0944289060
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách