Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nguyên
Nhân viên Y Tế Nguyễn Thị Nguyên
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Điện thoại 01682912079
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách