Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Hồng Phượng
Tạp vụ Ngô Thị Hồng Phượng
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị LĐPT
Điện thoại 0903514668
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách