Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Bính
Bảo vệ Hoàng Thị Bính
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị LĐPT
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách