• Nguyễn Đăng Đoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   CĐ Kế Toán
  • Điện thoại:
   0946940257
  • Email:
   doankt.dang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y Tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01682912079
 • Trần Đoàn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   LĐPT
  • Điện thoại:
   01693891287
 • Triệu Thị Biển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Văn thư
  • Điện thoại:
   0905941679
  • Email:
   bientrieuthd@gmail.com