Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Minh Huệ
Giáo viên Vũ Thị Minh Huệ
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Ngữ Văn
Điện thoại 01632982935
Email minhhuethd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách