Thông tin chi tiết:
Tạ Thị Lan Hương
Tổ phó Tạ Thị Lan Hương
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Ngữ Văn
Điện thoại 0974737449
Email tathilanhuongmy@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách