Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hương
Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Ngữ Văn
Điện thoại 0984818033
Email quankhongquan@Gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách