Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Minh
Giáo viên Hoàng Thị Minh
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Ngữ Văn
Điện thoại 01646263079
Email minhhoang070182@yahoo.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách