Thông tin chi tiết:
Đoàn Huỳnh Dương
Phó hiệu trưởng Đoàn Huỳnh Dương
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân SP Ngữ Văn
Trình độ Cử nhân
Điện thoại 0979751839
Email huynhduongdoan@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách