Thông tin chi tiết:
Đặng Thanh Hà
Giáo viên Đặng Thanh Hà
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Ngữ văn
Điện thoại 01679802037
Email thanhhathd77@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách