Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Sương
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Sương
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Toán
Điện thoại 0909556168
Email nguyentksuong@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách