Thông tin chi tiết:
Nay Ayôn
Phó bí thư ĐTN Nay Ayôn
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân SP Toán
Điện thoại 0975173525
Email nayayon0412@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách