Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Ngọc Chiến
Giáo viên Hồ Thị Ngọc Chiến
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Ngữ Văn
Điện thoại 01684622383
Email hochien99@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách