Thông tin chi tiết:
Trương Văn Kiều
Tổ phó Trương Văn Kiều
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân TDTT
Điện thoại 0905583979
Email truongkieutd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách