Thông tin chi tiết:
Phạm Thị  Phượng
Giáo viên Phạm Thị Phượng
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP TDTT
Điện thoại 01685281789
Email phuongthd87@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách