Thông tin chi tiết:
Phạm Hữu  Hiếu
PBT ĐTN, BT CĐ GV Phạm Hữu Hiếu
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân SP TDTT
Điện thoại 0968045068
Email hieuthd85@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách