Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Vân
Giáo viên, PCT CĐ Nguyễn Thị Vân
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân TDTT
Điện thoại 0963132674
Email Van9791@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách