Thông tin chi tiết:
Lê Thị Phương
Giáo viên Lê Thị Phương
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân TDTT
Điện thoại 01699101790
Email lephuong1218@yahoo.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách