Thông tin chi tiết:
Dương Thị  Lúa
Giáo viên Dương Thị Lúa
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Tin học
Điện thoại 0982722051
Email tho.lua85@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách