Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trang Bích Thủy
Tổ trưởng, UV BCH CĐ Nguyễn Trang Bích Thủy
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân SP Tiếng anh
Điện thoại 0983233364
Email nguyentrangbichthuy87@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách