Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Giáo viên Nguyễn Thị Thúy Kiều
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Tiếng anh
Điện thoại 01687122321
Email haiduong9887@yahoo.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách