Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tình
Giáo viên Nguyễn Thị Tình
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP GDCD
Điện thoại 0984627529
Email tinhmangyang@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách