Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lam
Giáo viên Nguyễn Thị Lam
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Lịch sử
Điện thoại 0977658164
Email nguyenlam6584@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách