Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoa
Giáo viên Nguyễn Thị Hoa
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Lịch sử
Điện thoại 0987270592
Email hoasuthd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách