Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hằng
Giáo viên Lê Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Lịch sử
Điện thoại 0986473358
Email hangthdmy@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách