Thông tin chi tiết:
Phan Trần  Thế
Bí thư ĐTN Phan Trần Thế
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Hóa học
Điện thoại 0989274027
Email tranthethd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách