Thông tin chi tiết:
Phạm Nguyễn  Ý Ý
Tổ trưởng Phạm Nguyễn Ý Ý
Ngày tháng năm sinh 10/05/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ Sinh học
Điện thoại 0974107487
Email yypham@yahoo.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách