Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Huệ
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Huệ
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Hóa học
Điện thoại 01684135594
Email ngockim1004@yahoo.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách