Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoa
Giáo viên Nguyễn Thị Hoa
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Sinh-KTNN
Điện thoại 01673745355
Email bepmyanh2011@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách