Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Hồng Thắm
Giáo viên Đinh Thị Hồng Thắm
Ngày tháng năm sinh 14/02/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Lý-CN
Trình độ Đại học
Điện thoại 0979449257
Email dinhhongtham1402@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách