Thông tin chi tiết:
Phạm Diệu Thúy
Giáo viên Phạm Diệu Thúy
Ngày tháng năm sinh 10/12/1991
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Tiếng anh
Trình độ Đại học
Điện thoại 0961134606
Email dt.thuypham@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách