Thông tin chi tiết:
Trần Thị Bảo
Giáo viên Trần Thị Bảo
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Lý-CN
Trình độ Đại học
Điện thoại 0979449257
Email bxbcfullhouse@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách