• Đinh Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lý-CN
  • Điện thoại:
   0979449257
  • Email:
   dinhhongtham1402@gmail.com
 • Phạm Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0961134606
  • Email:
   dt.thuypham@gmail.com
 • Hoàng Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tin học
  • Điện thoại:
   0972845767
  • Email:
   hoangducthuangl@gmail.com
 • Trần Thị Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lý-CN
  • Điện thoại:
   0979449257
  • Email:
   bxbcfullhouse@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Địa lý
  • Điện thoại:
   0904590248
  • Email:
   tieuhoyeuem@yahoo.com
 • Lê Hồng Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Địa lý
  • Điện thoại:
   0935040980
  • Email:
   lehongnguyenmy@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0935416644
  • Email:
   lethuhoaly81@gmail.com
 • Phạm Hữu Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT ĐTN, BT CĐ GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP TDTT
  • Điện thoại:
   0968045068
  • Email:
   hieuthd85@gmail.com
 • Nay Ayôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư ĐTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Toán
  • Điện thoại:
   0975173525
  • Email:
   nayayon0412@gmail.com
 • Phan Trần Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư ĐTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0989274027
  • Email:
   tranthethd@gmail.com
 • Võ Thành Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP KTCN
  • Điện thoại:
   0972828765
  • Email:
   nhanmangyang@gmail.com
 • Ngô Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Hóa học
  • Điện thoại:
   0905324991
  • Email:
   mygreenriver@gmail.com