Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Xuất
Phó bí thư Nguyễn Văn Xuất
Ngày tháng năm sinh 02/11/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Toán
Điện thoại 0987828340
Email nguyenvanxuat.thd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách