Thông tin chi tiết:
Lê Hồng  Nguyên
Giáo viên Lê Hồng Nguyên
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân SP Địa lý
Điện thoại 0935040980
Email lehongnguyenmy@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách