Thông tin chi tiết:
Kiều Nguyễn Thành Nhân
Phó hiệu trưởng Kiều Nguyễn Thành Nhân
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Toán học
Điện thoại 0985949367
Email nhanmai07@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách