Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thu Hoa
Tổ trưởng Lê Thị Thu Hoa
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Vật lý
Điện thoại 0935416644
Email lethuhoaly81@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách