Thông tin chi tiết:
Ngô Thanh Hà
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Ngô Thanh Hà
Ngày tháng năm sinh 18/10/1982
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân SP Hóa học
Trình độ Cử nhân
Điện thoại 0905324991
Email mygreenriver@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Email: