Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thanh Diệu
Giáo viên Lê Thị Thanh Diệu
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Tiếng anh
Điện thoại 0903519581
Email lethithanhdieu112@yahoo.com.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách